Zdobycie uprawnień elektrycznych nie wymaga wielu lat specjalistycznego szkolenia. Kurs na elektryka\ i egzaminy to oczywiście podstawa, choć można ją dodatkowo rozszerzyć o określone specjalizacje. Nie można też zapominać, że podstawowe uprawnienia umożliwiają wykonywanie prac w instalacjach do 1 kV.

Co trzeba zrobić, by zostać elektrykiem?

Odpowiedź na pytanie zawarte w śródtytule jest prosta: trzeba przejść specjalistyczny kurs, który zapozna jego uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi obwodów elektrycznych, ich funkcjonowania i oczywiście montowania. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się też wielu interesujących rzeczy na temat podjętej przez nich specjalizacji.

Co ważne, nie istnieją żadne obostrzenia dotyczące podjęcia się kursu na elektryka. Jedynym i – zresztą dość oczywistym – jest wiek uczestnika, który musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.

Jak wygląda kurs? Czego można się na nim dowiedzieć?

Podstawowy kurs na elektryka (w tym przypadku elektryka montażysty) trwa stosunkowo krótko, bo jedynie 24 godziny, to jest 3 dni robocze. W trakcie kursu, jego uczestnicy są zapoznawani m.in. z zagadnieniami dotyczącymi:

– wykonania przyłącza (w złączu kablowym),
– montażu liczników wraz z niezbędnym osprzętem,
– montażu bezpieczników nadprądowych,
– montażu tzw. zabezpieczeń różnicowoprądowych,
– montażu układu ochronnika przeciwprzepięciowego,
– montażu układu sterowania,
– montażu dodatkowych zabezpieczeń (np. wyłącznika pożarowego),
– instalacji uziomu,
– podłączania instalacji oświetleniowej,
– podłączenia standardowych odbiorników elektrycznych,
– podłączania gniazdek 230 i 400V itd.

Kurs na elektryka montażystę podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich zapoznaje się uczestników z przepisami dotyczącymi budowy instalacji. W drugiej części realizuje się określone czynności praktyczne, o których mowa była powyżej.

Co dalej?

Po zakończeniu kursu, jego uczestnik umawia się na egzamin, który organizowany jest najczęściej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Egzamin ten ma najczęściej charakter pisemny i ustny. Zdanie tego egzaminu pozwala na uzyskanie stosownej certyfikacji, która nadawana jest do 14 dni po egzaminie. W tym momencie można już realizować wszystkie czynności związane z określoną specjalizacją. Certyfikację należy odnawiać co 5 lat.

Zdobycie uprawnień elektryka to dość szybki proces. Jeśli dana osoba ma tendencję do wykonywania tego zawodu, to z pewnością będzie to dla niej praca satysfakcjonująca.