Pisownia wyrazów może być źródłem frustracji dla dziecka, które uczy się czytać i pisać. Ale gdy trudności utrzymują się po kilku pierwszych latach nauki, przyczyną może być specyficzna dla danego języka różnica w nauce.

Szacunki sugerują, że 1 na 10 osób zmaga się z jakąś formą dysleksji, która również wpływa na zdolność czytania. Dzieci z dysleksją mogą być w stanie przeliterować słowo jednego dnia, a następnego już nie, i mogą znaleźć słowa o wysokiej częstotliwości, takie jak przyimki i spójniki, jako szczególnie trudne do nauczenia. Kiedy zdolność pisowni dziecka spadnie poniżej zdolności rówieśników, może to osłabić jego pewność siebie i doprowadzić do słabych wyników w nauce. Może to wpływać zarówno na ilość, jak i na złożoność jego pracy pisemnej. Mogą niechętnie brać udział w zajęciach grupowych, szczególnie tych, które wymagają pisania na tablicy, oraz rzadziej robią notatki podczas lekcji. Problem polega na tym, że pisownia jest nieco powierzchownym elementem pisania, ale przy odpowiednich strategiach radzenia sobie i akomodacji w klasie często można pokonać problemy z pisownią. Jeśli podstawowa trudność językowa nie zostanie w porę rozwiązana, problemy z pisownią mogą trwać aż do dorosłości i wpłynąć na możliwości szkolnictwa wyższego, a nawet na wybór kariery. Im częściej uczeń pisze słowo ręcznie, tym bardziej jego pisownia staje się automatyczna. Dotyczy to również pisania na klawiaturze, ponieważ pisownia jest kodowana jako seria ruchów mięśni.

W rzeczywistości wielu osobom z konkretnymi trudnościami w nauce łatwiej jest przeliterować podczas pisania dotykowego niż przy użyciu długopisu lub ołówka. Umiejętność pisania może również prowadzić do poprawy pisowni. Dzieci spędzają pierwsze kilka lat życia ucząc się mówić w swoim ojczystym języku. Uczą się pewnej liczby słów, a następnie zaczynają uczyć się alfabetu i foniki. W ten sposób mogą zidentyfikować dźwięki zawarte w słowach i dopasować je do liter i kombinacji liter. Są to podstawowe umiejętności przed czytaniem i pisaniem, których każde dziecko potrzebuje, aby zacząć czytać i pisać. Ponieważ umiejętności czytania i pisania są niezbędne w całym programie nauczania, dzieci, które otrzymują niższe oceny za pracę domową i dyktanda, mogą rozwinąć negatywne nastawienie do szkoły i nauki oraz są narażone na ryzyko niskiej samooceny.