Agile opisuje zestaw zasad przewodnich, które wykorzystują iteracyjne podejście do tworzenia oprogramowania, podczas gdy Scrum jest specyficznym zestawem zasad, których należy przestrzegać podczas ćwiczenia programowania Agile.

Zarządzanie Agile reprezentuje różne metodologie opracowywania oprogramowania, na które ma wpływ rozwój iteracyjny i przyrostowy, w tym Extreme Programming (XP), Rational Unified Process (RUP), Scrum i inne. Proces lub metody Agile zapewniają środowisko, w którym zachodzi ciągła ewolucja wymagań i ewolucja w wyniku współpracy między samodzielnymi zespołami wielofunkcyjnymi. Metodologie Agile sprzyjają zdyscyplinowanemu podejściu do zarządzania projektami, które zachęca do zestawu najlepszych praktyk, umożliwiając szybkie dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania i usprawniając podejście biznesowe, które dostosowuje rozwój do potrzeb klienta. Metodologie Agile są sprzeczne z tradycyjną metodologią wodospadu, w której wszystkie wymagania są wstępnie analizowane i dokumentowane przed rozpoczęciem rozwoju. W podejściu Agile wymagania są jak postępy w rozwoju oprogramowania w ramach każdej iteracji.

Takie podejście zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się do zmian wymagań i priorytetów firmy.

Manifest Agile jest formalną deklaracją 4 kluczowych wartości i 12 zasad wspierających iteracyjne podejście do tworzenia oprogramowania. Posiadając agile certyfikat i wdrażając taką metodologię programowania umożliwiamy ocenę kierunku projektu w całym cyklu rozwoju. Osiąga się to poprzez regularne iteracje, a gdy aktualizacja jest przeprowadzana przy każdej iteracji, znacznie zmniejsza to koszty i czas programowania. Agile pomaga firmom zbudować odpowiedni produkt zgodnie z wymaganiami klienta i w szybszym czasie. W tradycyjnym modelu wodospadu funkcje o wysokiej wartości są opracowywane i dostarczane w dłuższych cyklach w porównaniu z podejściem Agile, co umożliwia dostawę w krótkich cyklach. Dzięki temu dostawcy mogą lepiej reagować na żądania programistyczne klientów.