Doradztwo HR tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinach społecznych i nie tylko. Zajmują się przede wszystkim rekrutacją pracowników, przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych oraz wspieraniem i motywowaniem nowego pracownika. Ponadto do ich kompetencji należy prowadzenie szkoleń oraz zatrzymanie pracownika w danym miejscu pracy. Jest to stosunkowo nowy zawód w Polsce, cieszący się dużym prestiżem. Takie osoby nie tylko rekrutują i szkolą ludzi, ale również dbają o pozytywny wizerunek firmy, więc pełnią niejako funkcję reprezentacyjną. Najczęściej doradztwo HR tworzą agencje, posiadające do tego odpowiednie osoby. Jest to rozwiązanie idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ wówczas firma nie musi mieć mocno rozbudowanego działu kadr. 

Doradztwo HR – jego największa zaleta

Agencję doradztwa personalnego tworzą ludzie o określonych umiejętnościach, którzy powinni znać specyfikę danej firmy i to ich największa zaleta. Podpisując kontrakt, przedsiębiorstwo ma obowiązek wymagać znajomości specyfiki branży przez doradców personalnych, a oni są do tego zobowiązani. Wówczas zatrudniający może być pewien, że nieodpowiednia osoba nie zostanie zatrudniona na dane stanowisko. Doradcy HR to swego rodzaju łowcy głów, poszukujący talentów, dopasowanych do tematyki branży i już na etapie rekrutacji potrafią stwierdzić czy dana osoba nadaje się na wybrane stanowisko, czy jednak nie posiada wymaganej wiedzy. 

Jak się nauczyć doradztwa HR?

Osoba, która chce zostać doradcą HR, musi posiadać zestaw cech charakteru pozwalający jej odnaleźć się w tym zawodzie. Przede wszystkim winien potrafić słuchać, szybko podejmować decyzje i mieć dobrą intuicję w sytuacjach, gdy podejrzewa, że dany kandydat kłamie. Dobrze, gdy ma wiedzę z zakresu psychologii społecznej i pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi, jednak wykształcenie w tym zawodzie to nie wszystko. Najważniejsze, aby nauczyć się prowadzić skuteczne rozmowy mediacyjne, umieć przedstawiać oferty w pozytywnym świetle i konstruktywnie przekonywać wartościowych kandydatów do zmiany zatrudnienia.

Z pewnością wiele tych cech można nauczyć i poznać jak z nich korzystać na szkoleniach z doradztwa personalnego. Dobre szkolenia z doradztwa HR są przeprowadzane przez firmę szkoleniową GenWhy.