Budownictwo to kierunek studiów, który pozwala zdobyć niezwykle wartościowy zawód, otwierający przed absolwentami szerokie możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Branża budowlana należy do jednej z najszybciej rozwijających się, a jej średnie zarobki kształtują się na jednym z najwyższych poziomów. Dlatego warto poważnie zastanowić się właśnie nad tym kierunkiem. Co dokładnie można robić po tego typu studiach i gdzie najlepiej studiować?

Studia inżynierskie budownictwo

Studia, takie jak inżynieria budownictwa, pozwalają na zdobycie wyższego wykształcenia technicznego – uzyskujemy tytuł inżyniera. Kierunek Budownictwo realizowany jest na poziomie licencjata oraz magistra. Przy czym warto pamiętać, że część uprawnień budowlanych można uzyskać tylko w przypadku ukończenia studiów II stopnia. Na przykład, jeśli jednocześnie chcemy projektować bez ograniczeń i mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nie wystarczy sam licencjat. Musimy posiadać tytuł magistra.

Budownictwo – co po studiach?

Inżynier budownictwa, w kwestii miejsca pracy oraz zakresu swoich zawodowych obowiązków, ma dość szerokie pole manewru. W niektórych przypadkach potrzebne jest zdobycie dodatkowych uprawnień, jednak to właśnie studia na budownictwie pozwalają otrzymać te uprawnienia. Co po studiach na budownictwie można robić?

Absolwent budownictwa może wykonywać:

  • projekty budowlane (konstrukcja budynku lub infrastruktury drogowej w przypadku specjalności budowa i eksploatacja dróg),
  • kosztorysy, audyty oraz ekspertyzy budowlane i projektowe,
  • nadzór budowlany (jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru budowlanego).

Po ukończeniu inżynieryjnych studiów II stopnia na budownictwie absolwent może podjąć pracę firmie budowlanej, biurze projektowym, założyć własną firmę lub zatrudnić się w państwowych strukturach urzędowych np. w miejskich wydziałach Architektury i Budownictwa czy wydziale Zarządu Dróg.

Budownictwo – studia w Warszawie

Jeśli zastanawiamy się, gdzie studiować budownictwo, warto wybrać uczelnię zlokalizowaną w stolicy. Jest to najprostszy sposób na zbudowanie szerokich kontaktów zawodowych wśród najlepszych specjalistów budowlanych w kraju, a wszystko jeszcze w trakcie trwania studiów. Dla przykładu kierunek Budownictwo na uczelni UTH w Warszawie współpracuje z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Studia w Warszawie umożliwiają uczestniczenie w zajęciach praktycznych na największych warszawskich inwestycjach budowlanych. Dzięki temu studenci czerpią wiedzę od najlepszych fachowców i praktyków. A zdobyte znajomości przydadzą się z pewnością w budowaniu swojej ścieżki zawodowej już po ukończeniu studiów.