Produkcja, powlekanie, spawanie, szlifowanie i inne czynności w obiektach przemysłowych są znane z posiadania bardziej zanieczyszczonego powietrza, niż budynki biurowe lub inne budynki komercyjne, ale obecne przepisy i wymagania pracowników spowodowały, że obiekty te muszą znacznie poprawić jakość powietrza.

Może to być trudne i kosztowne, ponieważ większość systemów wentylacyjnych nie jest zaprojektowana do obsługi dużych ilości niż normalnie cząstek stałych, a systemy kontroli zanieczyszczenia powietrza są skuteczne, ale drogie. Gdy powstaje źródło znacznych cząstek, może ono przytłoczyć system wentylacji budynków, który nie jest zaprojektowany do obsługi nadmiernej ilości zanieczyszczeń. W zależności od klimatu montaż wentylatorów wyciągowych, okapów i pompowanie zanieczyszczonego powietrza z budynku może być bardzo kosztowne. W niektórych przypadkach wskazane jest, aby te dwa systemy uzupełniały się nawzajem – system wychwytywania źródła dla bardzo wysokiego wychwytywania cząstek, a kanałowy filtr powietrza usuwający resztę zanieczyszczeń. Gdy problem jest bardziej umiarkowany, wówczas niefiltrowany system oczyszczania powietrza jest znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem przemysłowego oczyszczania powietrza. Niewystarczająca filtracja wstępna powoduje również, że oczyszczacze powietrza z dużymi ziarnistymi filtrami z węglem aktywnym szybko tracą swój potencjał adsorpcji w fazie gazowej.

Cząsteczki pyłu, które powinny zostać uwięzione przez filtrację wstępną, zatykają maleńkie pory węgla aktywnego i niszczą jego zdolność do pochłaniania gazów. Innym powodem niskiej długoterminowej wydajności oczyszczaczy powietrza jest to, że niektóre technologie oczyszczania powietrza powodują drastyczne obniżenie wydajności oczyszczania powietrza bez regularnej konserwacji lub częstej wymiany filtra. Zwiększenie przepływu powietrza i stosowanie filtrów powietrza, takich jak hepa h13, zmniejszy również zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu, zmniejszając w ten sposób szanse na rozwój drobnoustrojów i powodowanie chorób.