Bezpieczeństwo w pracy obejmuje także higienę oraz ochronę przed rozprzestrzenianiem się chorób i oparzeniami chemicznymi.

Równie ważne jest, aby chronić siebie oraz współpracowników przed silnymi środkami dezynfekującymi i chemikaliami, tak jak kucharz powinien chronić się przed poparzeniami i skaleczeniami w kuchni. Każda branża i praca ma swoje własne zagrożenia i niebezpieczeństwa, z którymi na co dzień mogą się mierzyć pracownicy. Korzyści z inwestowania w osobisty sprzęt ochronny dla pracowników są liczne i nie należy ich lekceważyć czy ignorować. Pamiętaj, że Twoim celem jest utrzymanie bezpieczeństwa pracowników i klientów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dla długo- i krótkoterminowej utraty zdrowia pracowników.

Zapobieganie narażeniu na szkodliwe bakterie oznacza, że Twoi pracownicy nie padną ofiarą chorób, ponieważ nie byli odpowiednio chronieni przed często brudną pracą, którą muszą wykonać, na przykład czyszczenie koszy na śmieci wymaga odpowiedniego sprzętu i ubioru ochronnego.

Jeśli dojdzie do narażenia na szkodliwe bakterie lub zarazki, odzież ochronna zminimalizuje ryzyko, potencjalnie ratując życie i zdrowie pracownikowi.

Odzież ochronna zapobiega także rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii z jednej osoby na drugą. Na przykład dentyści i lekarze muszą zadbać o to, aby nosić odzież ochronną, aby nie dopuścić do przenoszenia bakterii na instrumenty oraz pacjentów. Środki ochrony indywidualnej pomagają zapobiegać nagłym wypadkom personelu w pracy związanym z wdychaniem, wchłanianiem, substancjami drażniącymi lub innym długotrwałym kontaktem ze środkiem chemicznym. Aktywnie zmniejsza to liczbę wypadków, poprawia zdrowie pracowników i zapewnia bezpieczniejsze środowisko pracy. W wielu branżach przydatna jest również kurtka ostrzegawcza, dzięki której pracownik jest dla każdego dobrze widoczny. Jest to szczególnie ważne podczas pracy na budowach, na wysokościach, przy pracy z ciężkim sprzętem takim jak dźwigi czy maszyny budowlane, podczas robót drogowych, w portach, a także wieczorem lub w nocy.