Bycie przedstawicielem handlowym wiąże się z dużą presją. Najczęściej głównym elementem wynagrodzenia handlarzy jest prowizja z tytułu zawartych umów sprzedaży. W rzeczywistości, w której ciągle coś się zmienia, doświadczenie rozumiane jako rutyna będzie nie tylko zaletą, ale przeszkodą. Konieczna staje się nauka i udział w szkoleniach sprzedażowych.

Znamienne jest, że w zawodzie przedstawiciela handlowego poziom rotacji jest wyższy niż w średni poziom dla wszystkich profesji. Wynika to z kilku czynników, w tym m.in. z faktu, że młodzi handlarze szybko tracą zainteresowanie zawodem, a starsi i bardziej doświadczeni szukają spokojniejszego fachu. W jednym i w drugim przypadku receptą na sukces zarówno dla przedstawiciela, jak i zatrudniającej go firmy, mogą być szkolenia handlowe i sprzedażowe.

Dobry handlowiec w firmie sprzedażowej jest podstawą sukcesu – bez niego oferowane produkty lub usługi po prostu nie zostaną zmonetyzowane. Codzienna rutyna przyczynia się jednak do wypalenia zawodowego lub rezygnacji z pracy już na wczesnym etapie. Co może zrobić pracodawca, aby tego uniknąć? Przede wszystkim powinien pracownika zaangażować i bardziej zainteresować pracą. Ciągła edukacja, poznawanie nowych tajników zawodu, sposobów sprzedaży i strategii klientelistycznych mogą zaowocować w nie tylko lepsze wyniki, ale większy stopień związania pracownika z firmą.

Podstawowe szkolenia dla handlowców – dlaczego są tak istotne i jednocześnie niewystarczające?

Jak wiadomo, handlarz handlarzowi nierówny. Aby uzyskać zgrany zespół skutecznie posługujący się ustandaryzowanymi przez firmę strategiami, należy zainwestować w ogólne szkolenie handlowe. Pracownicy poznają na nim sposoby autoprezentacji, prezentacji usługi lub sprzedawanego produktu, nauczą się, w jaki sposób rozmawiać z klientem oraz jak do niego dotrzeć. Oprócz tego początkowe szkolenia handlowe zawierają także wiele koniecznych elementów sprzedażowych – kształtowane są umiejętności miękkie z zakresu rozmowy, perswazji, jak i zgrania w zespole.

Początkowe szkolenia są niezbędne dla nowych pracowników, ale zapewnią stałej poprawy wyników firmy. Handlowiec musi ciągle uczyć, ponieważ to właśnie w tej profesji tak namacalnie widać zmiany, zachodzące w rzeczywistości. Nowe produkty, nowe technologie, nowe kampanie sprzedażowe, jak i wykorzystywane narzędzia pracy – to wszystko wymaga ciągłej nauki. Szkolenia dla handlowców powinny więc zawierać elementy, które przysposobią ich do nowych metod i technik zdobywania klientów oraz wzrostu sprzedaży.

W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi, że przedstawiciele handlowi dużych firm spędzają na szkoleniach sprzedażowych łącznie kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt dni w trakcie roku. Inwestycja w szkolenie handlowe dla pracowników to inwestycja w cały kapitał firmy – wiedzę pracowników, budowanie relacji w zespole i oczywiście zyski finansowe. Obecnie więc nie zadaje się już pytania, czy lub dlaczego warto szkolić handlowców, ale jak często i u kogo takie szkolenia realizować!